Record:   Prev Next
作者 Tran, Tieu Long
書名 Tu dien Anh-Viet 125.000 tu = English Vietnamese dictionary / Tran tieu long
出版項 [Thûạn Hóa] : Nhà xûát b̉an Thûạn Hóa, 2007
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  R 803.7934 T772    館內使用    30580002659402
說明 808 p. ; 18 cm
系列 The Oxford Modern English dictionary
主題 English language -- Dictionaries -- Vietnamese
Alt Title English Vietnamese dictionary
Record:   Prev Next