MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  970414m19809999ch      000 0 chi d 
020  |q(精裝) 
040  AS|bchi|cAS|dCLP 
245 10 修訂本中國通史參考資料.|p古代部分 /|c里仁書局編輯部編輯 
246 33 中國通史參考資料 
260  臺北市 :|b里仁書局,|c民69[1980]- 
300   冊 ;|c22公分 
505 2 內容: 第1冊,遠古至漢--第2冊,三國至五代 
590  館藏: 第2冊.|5CLP 
590  館藏: 第1-2冊.|5HS(TSAO) 
651 7 中國|x歷史|2csht 
710 2 里仁書局|b編輯部|e編輯 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  610 856  v.2    在架上    30580000715776
 人文社會聯圖曹永和文庫  TSAO 610 6257  v.1    在架上    30600610345069
 人文社會聯圖曹永和文庫  TSAO 610 6257  v.2    在架上    30600610345077