Record:   Prev Next
作者 楊海文 (1968-) 著
書名 化蛹成蝶 : 中国哲学史方法论断想 / 杨海文著
出版項 济南 : 齊鲁書社, 2014
國際標準書號 9787533331788 (平裝) : 人民幣39.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 120.1 6331    在架上    30530110877099
 近史所郭廷以圖書館  120.1 633    在架上    30550112918147
版本 第1版
說明 [8], 393面 ; 21公分
附註 拼音題名: Huayongchengdie : zhongguo zhexueshi fangfalun duanxiang
主題 哲學 -- 中國 csht
哲學 -- 研究方法 csht
Alt Title 中國哲學史方法論斷想
Huayongchengdie : zhongguo zhexueshi fangfalun duanxiang
Record:   Prev Next