Record:   Prev Next
書名 中囯历史地理要籍介绍 / 杨正泰著
出版項 成都市 : 四川人民出版社, 1987[民76]
國際標準書號 7220002653
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  R 016.92 633    館內使用    MHC0098450
版本 第1版
說明 [6], 280面 : 地圖 ; 21公分
人民幣2.60元 (平裝)
附註 拼音题名: Zhong guo li shi di li yao ji jie shao
Alt Author 楊正泰 (1942-) 著
Alt Title Zhong guo li shi di li yao ji jie shao
Record:   Prev Next