MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  970116s1900  cc      000 0 chi d 
040  AS|cAS|dFSN 
245 00 乾道茶陵圖經 |b一卷 /|c(宋){212072}{212072}撰 ; 
    (清)陳運溶輯 
250  清光緒庚子(二十六)年(1900)湘西陳氏刊本 
300  1冊 ;|c24公分 
350  |b(線裝) 
580  在 荊湖圖經三十六種.--(麓山精舍叢書第4冊) 
700 1 陳運溶|d(清)|e輯 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館古籍線裝書  086.26 440  v.4    在架上    30530101015428