Record:   Prev Next
作者 楊利先 編著
書名 相约彩云下 : 云南民族婚恋 / 杨利先编著
出版項 昆明市 : 云南教育出版社, 2000[民89]
國際標準書號 7541518484
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 673.54 5414 v.12    在架上    30520010874825
版本 第1版
說明 [4], 183面 : 圖 ; 21公分
人民幣15.00元 (平裝)
系列 云南民族文化知识丛书 = Yunnan minzu wenhua zhishi congshu
雲南民族文化知識叢書
Yunnan minzu wenhua zhishi congshu
附註 拼音題名: Xiangyue caiyun xia : Yunnan Minzu hunlian
主題 婚姻(風俗) -- 雲南省 csht
Alt Title 雲南民族婚戀
Xiangyue caiyun xia : Yunnan Minzu hunlian
Record:   Prev Next