Record:   Prev Next
作者 李國文 編著
書名 通向彼岸的桥梁 : 云南民族宗教信仰 / 李囯文编著
出版項 昆明市 : 云南教育出版社, 2000[民89]
國際標準書號 7541518522
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 673.54 5414 v.17    在架上    30520010858513
版本 第1版
說明 [4], 176面 : 圖 ; 21公分
人民幣10.00元 (平裝)
系列 云南民族文化知识丛书 = Yunnan minzu wenhua zhishi congshu
雲南民族文化知識叢書
Yunnan minzu wenhua zhishi congshu
附註 拼音題名: Tongxiang bi'an de qiaoliang : Yunnan minzu zongjiao xinyang
含參考書目
主題 宗教 -- 雲南省 csht
Alt Title 雲南民族宗教信仰
Tongxiang bi'an de qiaoliang : Yunnan minzu zongjiao xinyang
Record:   Prev Next