MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  950820s1971  ch      000 0 chi d 
040  AS|cAS|dET 
041 0 chi 
100 1 朱仁昶|e著 
245 10 圖書館學的理論與實際 /|c朱仁昶著 
260  [台中市 :|b東海大學圖書館],|c民60[1971] 
300  20面 ;|c27公分 
350  |b(平裝) 
500  東海大學圖書館學報第十一期抽印本 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館特藏室  Ph 020.1 2523 1971    在架上    30520030003421