Record:   Prev Next
作者 曾文芳 (1973-) 著
書名 夏商周民族思想與政策研究 / 曾文芳著
出版項 北京 : 人民出版社, 2008[民97]
國際標準書號 9787010070865
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  639.01 8367    在架上    30580002533243
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 924.01 5091    在架上    30530105556039
版本 第1版
說明 2, 299面 ; 23公分
人民幣32.00元 (平裝)
附註 Xia shang zhou minzu sixiang yu zhengce yanjiu
參考書目: 面280-299
主題 民族 -- 中國 -- 歷史 -- 先秦(公元前2696-221) csht
Alt Title Xia shang zhou minzu sixiang yu zhengce yanjiu
Record:   Prev Next