Record:   Prev Next
書名 普陀山揽胜 / 王连胜主编
出版項 上海 : 上海古籍出版社, 2004[民93]
國際標準書號 7532538990
9787532538997
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  672.39/189.6 8478    在架上    30580002119506
 人社中心  672.39/189.6 1037    在架上    30560300860860
版本 第1版
說明 [19], 265面 : 彩图, 地图 ; 21公分
人民幣38.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Pu tuo shan lan sheng
主題 普陀山 -- 描述與遊記 csht
寺院 -- 浙江省 csht
Alt Author 王連勝 主編
Alt Title Pu tuo shan lan sheng
Record:   Prev Next