Record:   Prev Next
書名 郑逸梅经典文集
出版項 哈尔滨 : 北方文艺出版社, 2016
國際標準書號 9787531736653 ([v.1] ; 精裝)
9787531736660 ([v.2] ; 精裝)
9787531736677 ([v.3] ; 精裝)
9787531736684 ([v.4] ; 精裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  848.6 8734 2016  v.1    在架上    30910010710808
 人文社會聯圖  848.6 8734 2016  v.2    在架上    30910010710816
 人文社會聯圖  848.6 8734 2016  v.3    在架上    30910010710824
 人文社會聯圖  848.6 8734 2016  v.4    在架上    30910010710832
說明 4冊 : 圖 ; 21公分
附註 館員自訂冊數
v.1,世说人语--v.2,前尘旧梦--v.3,艺林旧事--v.4,芸编指痕
主題 鄭逸梅 (1895-1992) -- 作品集 csht
Alt Title 世说人语
前尘旧梦
艺林旧事
芸编指痕
Record:   Prev Next