Record:   Prev Next
書名 Các bâc th̀ây hôi hoa Viêt Nam = Masters of Vietnamese painting : Tô Ngoc Vân, Nguỹên Gia Trí, Nguỹên Sáng, Bùi Xuân Phái
出版項 Hanoi : Fine Arts Publishing House, 1994
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 亞太中心圖書室大開本區  ND1014 C33 1994    在架上    30620020049788
說明 115 p. : ill. (some col.) ; 31 cm
附註 Vietnamese and English
主題 Painting, Vietnamese
Painting, Modern -- 20th century -- Vietnam
Painters -- Vietnam -- Biography
Alt Title Masters of Vietnamese painting
Record:   Prev Next