Record:   Prev Next
作者 Doàn, Trung C{225)on
書名 Các tông phái dao Phât / Doàn-Trung-Còn
出版項 Saigon : Phât Hoc Tông Thu, 1970
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 亞太中心圖書室  BQ7060 D63 1970    在架上    30620020073572
版本 In ky ba
說明 116 p. : ill. ; 25 cm
系列 Phât-hoc 10
Phât hoc ; 10
附註 In Vietnamese
主題 Buddhism -- History
Buddhist sects -- Vietnam
Record:   Prev Next