Record:   Prev Next
作者 Schmid, Lester
書名 El papel de la mano de obra migratoria en el desarrollo economico de Guatemala / Lester Schmid
出版項 Padison, Wis. : Land Tenure Center, University of Wisconsin, [1970?]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館特藏室  Ph HD1259 L737 no.46-S    在架上    30520040002447
Record:   Prev Next