Record:   Prev Next
作者 趙入坤 (1966-) 著
書名 雇佣关系与近代中国 / 赵入坤著
出版項 合肥市 : 安徽人民出版社, 2010
國際標準書號 9787212011338 (平裝) : 人民幣28.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  694.31 703    在架上    30550112854136
版本 第1版
說明 2, 342面 ; 21公分
附註 拼音題名: Gu yong guan xi yu jin dai Zhongguo
含參考書目
主題 勞資關係 -- 中國 csht
Alt Title Gu yong guan xi yu jin dai Zhongguo
Record:   Prev Next