Record:   Prev Next
書名 The econometrics journal
出版項 Oxford, UK : The Royal Economic Society : Blackwell Publishers, 1998-
國際標準期刊編號 1368-4221
1368-423X (online)
book jacket

館藏地經濟所圖書館期刊區
Lib. Has1(1998)-19(2016)
E-only:20(2017)-

身份 裝訂期刊區 
館藏地人社中心期刊區
Lib. Has1:1(1998)-4:1(2001),5:1(2002)-15:3(2012)

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心期刊區  v.1 no.1-2 1998    在架上    30560200051107
 人社中心期刊區  v.2 no.1-2 1999    在架上    30560200044854
 人社中心期刊區  v.3 no.1-3 2000    在架上    30560200106786
 人社中心期刊區  v.4 no.1 2001    在架上    30560200235130
 人社中心期刊區  v.5 no.1-2 2002    在架上    30560200139209
 人社中心期刊區  v.6 no.1-2 2003    在架上    30560200154471
 人社中心期刊區  v.7 no.1-2 2004    在架上    30560200165436
 人社中心期刊區  v.8 no.1-3 2005    在架上    30560200173844
 人社中心期刊區  v.9 no.1-3 2006    在架上    30560200186283
 人社中心期刊區  v.10 no.1-3 2007    在架上    30560200193644

說明 v. ; 25 cm
3 times a year, 2000,2005-
Semiannual, 1998-1999,2001-2004
Vol. 1, no.1 (1998)-
主題 Royal Economic Society (Great Britain)
Econometrics -- Periodicals
Economics -- Periodicals
Record:   Prev Next