Record:   Prev Next
作者 Thinh Quang
書名 Nh̃ưng bí ṃât trên dãy Hy Mã Lạp Sơn / Thinh Quang
出版項 Glendale, CA : Đại Nam, c1991
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  228.266 T443    在架上    30580001010904
說明 274 p. : ill. ; 21 cm
主題 Buddhist monks -- China -- Tibet
Buddhism -- China -- Tibet
Record:   Prev Next