Record:   Prev Next
書名 Recent advances in food science and technology / edited by Cho C. Tsen and Cheng-Yi Lii.
出版項 Taipei : Hua Shiang Yuan, 1981
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 化學所圖書館  TP390 R295  v. 1 c.2  在架上    30320100038088
 化學所圖書館  TP390 R295  v. 2 c.2  在架上    30320100038096
 化學所圖書館  TP390 R295  v. 1    在架上    30320100038203
 化學所圖書館  TP390 R295  v. 2    在架上    30320100038211
說明 2 v. : ill. ; 27 cm.
Alt Author Tsen, Cho C. ed.
Lii, Cheng-Yi ed.
Record:   Prev Next