Record:   Prev Next
書名 望月佛教大辭典 / 塚本善隆等編
出版項 東京都 : 世界聖典刊行協会, 昭和48[1973]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  R 220.4 8743  v.1    館內使用    30580000036371
 文哲所參考室  R 220.4 8743  v.2    館內使用    30580000036389
 文哲所參考室  R 220.4 8743  v.3    館內使用    30580000036397
 文哲所參考室  R 220.4 8743  v.4    館內使用    30580000036405
 文哲所參考室  R 220.4 8743  v.5    館內使用    30580000036413
 文哲所參考室  R 220.4 8743  v.6    館內使用    30580000036421
 文哲所參考室  R 220.4 8743  v.7    館內使用    30580000036439
 文哲所參考室  R 220.4 8743  v.8    館內使用    30580000036447
 文哲所參考室  R 220.4 8743  v.9    館內使用    30580000036454
 文哲所參考室  R 220.4 8743  v.10    館內使用    30580000036462

版本 8版
說明 11冊 : 圖 ; 27公分
(精裝)
附註 館藏 : 第1,8-10冊(8版); 第2,4,6冊(9版); 第3,7冊(10版); 第5冊(改定第1刷). ET
含索引
主題 佛教 -- 字典,辭典 csht
Alt Author 塚本善隆 (1898-1980) 編
Record:   Prev Next