Record:   Prev Next
作者 朱仲麗 (1915-) 著
書名 王稼祥夫人朱仲丽自传三部曲 / 朱仲丽著
出版項 北京市 : 北方妇女儿童出版社, 1995[民84]
國際標準書號 7538502254
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 982.886 1038    在架上    30530000395335
版本 第2版
說明 [8], 897面, 图版[16]面 ; 21公分
人民幣30.00元 (精裝)
附註 拼音题名: Wang jia xiang fu ren zhu zhong li zi zhuan san bu qu
主題 朱仲麗 (1915-) -- 傳記 csht
Alt Title Wang jia xiang fu ren zhu zhong li zi zhuan san bu qu
Record:   Prev Next