MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  090212m19939999ja      000 0 jpn d 
020  9784874922552 (v.16) 
020  4874920829 (v.2) 
020  4874920950 (v.4) 
020  4874921329 (v.7) 
020  4874921450 (v.8) 
020  4874921590 (v.9) 
020  487492168x (v.10) 
020  4874921809 (v.11) 
020  487492199x (v.12) 
020  4874922155 (v.13) 
020  4874922325 (v.14) 
020  4874922465 (v.15) 
022  0919-9942 
040  AS|cAS 
041 0 jpnjpn 
245 00 年報 科学・技術・社会 =|bJapan journal for science, 
    technology & society (JJSTS) /|c松本三和夫責任編集 ; 
    吉岡斉協力編集 
246 11 Japan journal for science, technology & society (JJSTS) 
246 30 科學技術社會 
246 33 JJSTS 
260  川崎市 :|b科学・技術と社会の会發行,|c1993- 
300    冊 ;|v26公分 
500  據第2卷著錄 
590  館藏: v.2,4,7-16.|5HS(S) 
650 7 科學|z日本|2csht 
650 7 技術|z日本|2csht 
650 7 社會|z日本|2csht 
700 1 松本三和夫|e責任編集 
700 1 吉岡齊d(1953-)|e協力編集 

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  505 4512  v.2    在架上    30610010186146
 人文社會聯圖  505 4512  v.4    在架上    30610010186153
 人文社會聯圖  505 4512  v.7    在架上    30610010186161
 人文社會聯圖  505 4512  v.8    在架上    30610010186179
 人文社會聯圖  505 4512  v.9    在架上    30610010186187
 人文社會聯圖  505 4512  v.10    在架上    30610010186195
 人文社會聯圖  505 4512  v.11    在架上    30610010186203
 人文社會聯圖  505 4512  v.12    在架上    30610010186211
 人文社會聯圖  505 4512  v.13    在架上    30610010186229
 人文社會聯圖  505 4512  v.14    在架上    30610010186237