MARC 主機 00000nas 2200000 a 4500 
008  070903c20079999enkqr p    000 a eng d 
022  1461-7781 
022  1744-1021 (online) 
040  AS|beng|cAS|dHS 
041 0 eng 
245 00 Human rights law review 
260  Nottingham, U.K. :|bNottingham University Press,|c2007- 
300    v. ;|c24 cm 
310  Quarterly 
321  Semiannual 
362 1 v.1 no.1 (2001)- 
500  Description based on:v.7 no.1(2007 Mar.) 
650 0 Human rights|xPeriodicals 
856 41 |zOxford Journal Full text(2001-present)|uhttp://
    hrlr.oxfordjournals.org/ 


身份 2017起全院統一訂購E 
館藏地人文社會聯圖期刊區
Lib. Has1(2001)-16:4(2016) ; 17(2017)起本館僅訂購電子期刊
最新收到: 九月 2020 v.20 no.3

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖期刊區  v.1 2001    館內使用    30660520006201
 人文社會聯圖期刊區  v.2 2002    館內使用    30660520006193
 人文社會聯圖期刊區  v.3 2003    館內使用    30660520006185
 人文社會聯圖期刊區  v.4 2004    館內使用    30660520006177
 人文社會聯圖期刊區  v.5 no.1-2 2005    館內使用    30660520017489
 人文社會聯圖期刊區  v.6 no.1-3 2006    館內使用    30660520016762
 人文社會聯圖期刊區  v.7 no.1-2 2007    館內使用    30660520017497
 人文社會聯圖期刊區  v.7 no.3-4 2007    館內使用    30660520017505
 人文社會聯圖期刊區  v.8 no.1-2 2008    館內使用    30660520020285
 人文社會聯圖期刊區  v.8 no.3-4 2008    館內使用    30660520020293