MARC 主機 00000nas 2200000 a 4500 
008  940125c  9999gw mr p    000 0 ger d 
022  0016-9420 
245 0 GRUR :|bgewerblicher rechtsschutz und urheberrecht 
246 14 GRUR 
260 0 Weinheim :|bVCH verlagsgesellschaft 
300  v. ;|c30 cm 
310  Monthly 
740 01 Gewerblicher rechtsschutz und urheberrecht. Inhalt 
856 41 |zBeck Online Full Text|uhttps://beck-online.beck.de/
    Default.aspx?vpath=bibdata%2fzeits%2fGRUR%2fcont%2fGRUR%2e
    htm#A 


館藏地人文社會聯圖期刊區
Lib. Has95:1(1993)-120:12(2018)-
最新收到: 九月 2020 v.122 no.9

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖期刊區  v.95 no.1-6 1993    館內使用    30660520036653
 人文社會聯圖期刊區  v.95 no.7-12 1993    館內使用    30660520036182
 人文社會聯圖期刊區  v.96 p.1-466 1994    館內使用    30660520038626
 人文社會聯圖期刊區  V.96 P.467-672,755-928 & Index 1994    館內使用    30660520038634
 人文社會聯圖期刊區  v.97 p.1-450 1995    館內使用    30660520038642
 人文社會聯圖期刊區  v.97 p.451-836,index 1995    館內使用    30660520038659
 人文社會聯圖期刊區  v.98 p.1-428 1996    館內使用    30660520038667
 人文社會聯圖期刊區  v.98 no.429-1000 1996    館內使用    30660520038675
 人文社會聯圖期刊區  v.99 p.1-486 1997    館內使用    30660520038683
 人文社會聯圖期刊區  v.99 p.487-948,index 1997    館內使用    30660520038691