Record:   Prev Next
作者 Sulyma, Oleksandra
書名 Etapy rozvytku rosiisʻkoho sovetsʻkoho imperiializmu ta Ukraina v r. 1941-1945 : publikatsii z Naukovoi konferentsii, berezen 1955 / O. Sulyma
出版項 V Miunkheni : Nakl. Ukr. vyd-va, [1955]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  320.94771 S954    在架上    30550100015153
Record:   Prev Next