Record:   Prev Next
作者 張鳴 (1957-) 著
書名 中囯人为什么看不起中囯人 / 张鸣著
出版項 重庆市 : 重庆出版社, 2010
國際標準書號 9787229025434 (平裝) : 人民幣28.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  361.27 448.3    在架上    30550112559461
版本 第1版
說明 5, 223面 ; 23公分
附註 拼音題名: Zhong guo ren wei shen me kan bu qi zhong guo ren
主題 民族 -- 中國 csht
Alt Title Zhong guo ren wei shen me kan bu qi zhong guo ren
Record:   Prev Next