Record:   Prev Next
作者 Nguyẽ̂n, Công Bà̆ng
書名 Văn-hóa xóm Cò̂n với tiè̂n sử và sơ sử Khánh Hòa / [Nguyẽ̂n, Công Bà̆ng]
出版項 Nha Trang : Viện bảo tàng lịch sử Việt Nam : Sơ văn hóa thông tin Khánh Hóa, 1993
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館西文圖書區  DS559.93.X65 N576    在架上    30530001260579
說明 130 pages, [42] pages of plates : illustrations ; 22 cm
主題 Excavations (Archaeology) -- Vietnam
Archéologie -- Vietnam
Record:   Prev Next