Record:   Prev Next
作者 Nguŷẽn, Xuân Dîẹn, 1970-
書名 Lịch s̉ư và ngĥẹ thûạt ca trù : kh̉ao sát ngûòn tư lîẹu tại Vîẹn nghiên c´ưu Hán Nôm / Nguŷẽn Xuân Dîẹn
出版項 Hà N̂ọi : Nhà xûát b̉an Tĥé gi´ơi, 2007
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  539.1383 N576    在架上    30580002506280
說明 270 p. : ill. ; 24 cm
附註 Includes bibliographical references (p. 159-170)
Vietnamese and Chinese
主題 Folk songs, Vietnamese -- History and criticism
Alt Author Vịên nghiên c´ưu Hán Nôm (Vietnam)
Record:   Prev Next