MARC 主機 00000cas 2200289Ia 4500 
001  56503821 
003  OCoLC 
005  20080313040953.0 
008  040914c20049999at uu     0  0eng d 
035  (OCoLC)56503821 
040  WIM|cWIM|dOCLCQ|dAS 
043  f-mg---|ai-cq--- 
050 4 DT469.M25|bM34 
130 0 Madagascar & Comoros (Footscray, Vic.) 
245 10 Madagascar & Comoros 
246 3 Madagascar and Comoros 
246 3 Lonely Planet Madagascar & Comoros 
260  Footscray, Vic. ;|aOakland, Calif. :|bLonely Planet 
    Publications,|c2004- 
300  v. :|bill. (some col.), maps (some col.) ;|c20 cm 
362 0 5th ed.- 
500  At head of title: Lonely Planet 
651 0 Madagascar|vGuidebooks 
651 0 Comoros|vGuidebooks 
710 2 Lonely Planet Publications (Firm) 
780 00 |tMadagascar (Footscray, Vic.)|w(DLC) 2001207696
    |w(OCoLC)46997748 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  DT469.M25 M34 2004    在架上    30520020675535