Record:   Prev Next
書名 Human ecology = 人文生态学 / edited by Anna Siniarska and Napoleon, Wolański , 主编
人文生態學
出版項 [Beijing Shi] : [Zhi shi chan quan chu ban she], 2012
北京 : 知识产权出版社, 2012
國際標準書號 9787513004473 (pbk.)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  GF3 .H86 2012    在架上    30520020786225
Record:   Prev Next