Record:   Prev Next
書名 中囯知识产权统计年报 = China intellectual property statistical yearbook / 囯家知识产权局编
出版項 北京市 : 知识产权出版社, 2009-
國際標準書號 9787802475489 (2008 : 平裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  588.34 6380  2008    在架上    30610010236503
版本 第1版
說明 冊 : 表 ; 28公分
附註 拼音題名: Zhongguo zhishichanquan tongji nianbao
館藏: 2008. HS(S)
主題 智慧財產權 -- 中國 csht
Alt Author 國家知識產權局 編
Alt Title China intellectual property statistical yearbook
Zhongguo zhishichanquan tongji nianbao
Record:   Prev Next