Findbook 將在 2022 一月底正式結束網站的經營,謝謝大家長期以來的支持

20 shi ji de Zhongguo: Xue shu yu she hui

20 shi ji de Zhongguo: Xue shu yu she hui

出版社:Xin hua shu dian jing xiao, 出版日期:2001-01-01

商品條碼:9787209026734, ISBN:7209026738
分類標籤:Subjects » Books » Reference » Instruction » Foreign Language Study & Reference

 

內容簡介

20 shi ji de Zhongguo: Xue shu yu she hui
本書分三編論述了西方哲學研究與傳播,馬克思主義在中國的傳播及影響,中國哲學的轉型與重建等若干問題。
商品簡介由 博客來 所提供

相關書籍