Author Tholander, Erik, 18th cent
Title Calculation som utwisar, huru det wore mögeligit, at med et wisst capital, hwarå man förskaffade sig stats-contoirets en eller flere obligationer, kunna under faveur af lån utur banquen til sju ottondedelar samt emot underpant af desse obligationer, winna en mägta betydelig summa til in emot 200 procent, i fall slike banco-lån än ytterligare stodo at erhålla. [electronic resource] :
Imprint Stockholm : Tryckt hos Lorens L. Grefing, 1765
Descript 20 p
Note Attributed to Erik Tholander--Cf. NUC pre-1956
Reproduction of original from Kress Library of Business and Economics, Harvard University
Goldsmiths'-Kress no. 10128.21
OCLC, 24151660
s2005 miunns Electronic reproduction. Farmington Hills, Mich. : Thomson Gale, 2005. Available via the World Wide Web. Access limited to licensing agreements
MOMW
Subject Banks and banking -- Sweden
Loans -- Sweden
Credit -- Sweden
Speculation -- Sweden