LEADER 00000nam 2200000 i 4500 
008  960224s1992  cc f     000 0 chi d 
020  7530503103 
040  AS|cAS|dFSN 
100 1 李苦禪|d(1899-1983)|e繪 
245 10 苦禪教学画稿 
246 33 李苦禪教學畫稿 
246 33 Li Ku Chan jiao xue hua gao 
250  第1版 
260  天津市 :|b天津人民美朮出版社,|c1992[民81] 
300  [5], 182面 :|b部分彩色图版 ;|c27公分 
350  人民幣37.00元|b(精裝) 
440 0 中囯画名家教学画稿丛书 
500  书脊题名: 李苦禪教学画稿 
500  拼音题名: Li Ku Chan jiao xue hua gao 
500  著者本名李英 
600 17 李苦禪|d(1899-1983)|x作品集|x繪畫|2csht 
700 10 李苦禪|d(1899-1983)|e繪 
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Fu Ssu-Nien Mainland Book  S 749.598 1615    AVAILABLE    30530103331625