LEADER 00000nam 2200000 i 4500 
001  ocm1338591718 
008  030513s2003  ch ad     000 0 chi d 
020  957013674X 
035  1338591718 
040  AS|cAS|dPSEA 
041 1 chi|heng 
100 1 彼得斯|q(Peters, John E)|e著 
245 10 科索伏聯軍作戰對未來美歐事合作的意涵 /|c約翰・彼得斯(John 
    E. Peters)等著 ; 楊紫函翻譯 
246 33 European contributions to operation allied force : 
    implications for transatlantic cooperation 
260  臺北市:|b國防部史政編譯室,|c民92[2003] 
300  18, 172面 :|b圖, 表 ;|c21公分 
350  非賣品|b(平裝) 
490 0 軍官團教育參考叢書 ;|v517 
504  參考書目: 面159-172 
580  譯自: European contributions to operation allied force : 
    implications for transatlantic cooperation (Rand, 2001) 
610 27 北大西洋公約組織|2csht 
650 7 南斯拉夫戰爭(1991-1995)|2csht 
650 7 干涉(國際法)|2csht 
650 7 國際安全|2csht 
700 1 楊紫函|e翻譯 
710 2 國防部|b史政編譯室 
830 0 軍官團教育參考叢書 ;|v517 
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 CAPAS-in ET lib.  593.3208 6705 v.517    AVAILABLE    30620010022019
 Euro-Amer Chinese Materia  593.3208 6751 v.517 2003    AVAILABLE    30500700233763