LEADER 00000nam 2200000 i 4500 
008  000412s1999  cc df  b  000 0 chi d 
020  7801151976 
040  AS|cAS|dMH 
041 0 chi 
245 00 二十世纪重大谈判秘闻 /|c朱玉泉主编 
246 33 Er shi shi ji zhong da tan pan mi wen 
246 33 20世紀重大談判秘聞 
250  第1版 
260  北京市 :|b当代世界出版社,|c1999[民88] 
300  3冊(51, 2722面) :|b表, 图版 ;|c27公分 
350  人民幣698.00元|b(精裝) 
500  拼音题名: Er shi shi ji zhong da tan pan mi wen 
504  含参考书目 
700 1 朱玉泉|e主編 
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Mo  328.29 103  v.1    AVAILABLE    30550111519904
 Mo  328.29 103  v.2    AVAILABLE    30550111519912
 Mo  328.29 103  v.3    AVAILABLE    30550111519920