LEADER 00000nam 2200361 i 4500 
008  200703s2020  cc ad  b  000 0 chi d 
020  9787566321404|q(平裝) 
040  AS|bchi|cAS 
100 1 秦曉惠|e著 
245 10 基于众源方式的《中国英语词典》编纂与使用研究 /|c秦晓惠, 
    邸乙娟著 
246 1 |i拼音題名:|aJiyu zhongyuan fangshi de zhongguo yingyu 
    cidian blanzuan yu shiyong yanjiu 
246 33 基於眾源方式的中國英語詞典編纂與使用研究 
250  北京第1版 
260  北京 :|b对外经济贸易大学出版社,|c2020  
300  [9], 150面 :|b圖, 表 ;|c25公分 
504  含參考書目 
650 7 英語|2lcstt 
650 7 詞典學|2lcstt 
700 1 邸乙娟|e著 
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 人文社會聯圖  801.7 5065 2020    AVAILABLE    30630010127940