Record:   Prev Next
Title 軍事演習 : 近似實戰的綜合訓練 / 吳铁民, 韦囯良主编
Imprint 北京 : 蓝天出版社, 2011
book jacket
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Modern History Library  380.8 061  v.10    AVAILABLE    30550112624752
Edition 第1版
Descript [7], 334面 : 圖 ; 24公分
Series 未来军事家学识丛书 ; 10
未來軍事家學識叢書 ; 10
Note 含參考書目
拼音題名: Jun shi yan xi : jin si shi zhan de zong he xun lian
Subject 軍事演習 csht
Alt Author 吳鐵民 主編
韋國良 主編
Alt Title 近似實戰的綜合訓練
Jun shi yan xi : jin si shi zhan de zong he xun lian
Record:   Prev Next