Record:   Prev Next
Author Embrechts, Jacques
Title Wet en Duiding Insolventie
Imprint : Larcier, 2013
©2015
book jacket
Descript 1 online resource (2055 pages)
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
Series Larcier Wet en Duiding - Economisch Recht (8 Delen) Ser
Larcier Wet en Duiding - Economisch Recht (8 Delen) Ser
Note Intro -- Cover -- Titel -- Copyright -- Voorwoord van de editors -- Voorwoord bij deel 7 -- Editors -- Auteurs -- Gebruiksaanwijzing -- I. Algemene bepalingen -- Wet 10 oktober 1967 - Ger.W. (uittreksel art. 574, 631) -- II. Faillissement -- Wet 8 augustus 1997 - Faillissementswet 1997 -- K.B. 10 augustus 1998 - Curator, kosten en ereloon, barema's -- K.B. 25 mei 1999 - Faillissementswet, uitvoering art. 73 en 83 -- K.B. 5 december 1997 - Lijst van curators, voordracht van kandidaten, procedure -- III. Continuïteit -- Wet 31 januari 2009 - Continuïteit van de ondernemingen -- K.B. 30 september 2009 - Gerechtsmandatarissen en voorlopige bestuurders, regels en barema's betreffende erelonen en kosten -- IV. Sociale bepalingen -- A. Bepalingen betreffende de overdracht van ondernemingen in de WCO -- CAO nr. 102 NAR 5 oktober 2011 - Behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever tgv gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag -- B. Faillissementsverzekering -- 1. Voorwerp -- K.B. 18 november 1996 - Sociale verzekering zelfstandigen in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting (uittreksel art. 1) -- 2. Toepassingsgebied ratione personae -- K.B. 18 november 1996 - Sociale verzekering zelfstandigen in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting (uittreksel art. 1bis-2bis) -- K.B. 14 januari 1999 - Uitvoering van art. 2, 2 KB 18 november 1996 (uittreksel art. 2-3) -- K.B. 13 maart 2013 - Uitvoering van art. 2, 3 KB 18 november 1996 (uittreksel art. 2) -- 3. Sociale bescherming -- K.B. 18 november 1996 - Sociale verzekering zelfstandigen in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting (uittreksel art. 3, 7)
K.B. 14 januari 1999 - Uitvoering van art. 2, 2 KB 18 november 1996 (uittreksel art. 2, 6) -- 4. Voorwaarden -- K.B. 18 november 1996 - Sociale verzekering zelfstandigen in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting (uittreksel art. 4) -- K.B. 14 januari 1999 - Uitvoering van art. 2, 2 KB 18 november 1996 (uittreksel art. 3, 6) -- 5. Mededelingsplicht -- K.B. 18 november 1996 - Sociale verzekering zelfstandigen in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting (uittreksel art. 5) -- K.B. 14 januari 1999 - Uitvoering van art. 2, 2 KB 18 november 1996 (uittreksel art. 4) -- K.B. 6 juli 1997 - Uitvoering van KB 18 november 1996 (uittreksel art. 5) -- 6. Aanvraag -- K.B. 18 november 1996 - Sociale verzekering zelfstandigen in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting (uittreksel art. 6) -- K.B. 6 juli 1997 - Uitvoering van KB 18 november 1996 (uittreksel art. 2-4) -- K.B. 13 maart 2013 - Uitvoering van art. 2, 3 KB 18 november 1996 (uittreksel art. 3) -- 7. Beslissing toekenning-weigering/betaling-terugvordering -- K.B. 18 november 1996 - Sociale verzekering zelfstandigen in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting (uittreksel art. 7bis-8bis, 10-10bis) -- K.B. 6 juli 1997 - Uitvoering van KB 18 november 1996 (uittreksel art. 7-14) -- K.B. 14 januari 1999 - Uitvoering van art. 2, 2 KB 18 november 1996 (uittreksel art. 4, 8) -- K.B. 13 maart 2013 - Uitvoering van art. 2, 3 KB 18 november 1996 (uittreksel art. 4) -- 8. Uitsluitingsgronden -- K.B. 18 november 1996 - Sociale verzekering zelfstandigen in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting (uittreksel art. 8)
K.B. 14 januari 1999 - Uitvoering van art. 2, 2 KB 18 november 1996 (uittreksel art. 7) -- 9. Maximale duur van de bescherming -- K.B. 18 november 1996 - Sociale verzekering zelfstandigen in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting (uittreksel art. 9) -- K.B. 14 januari 1999 - Uitvoering van art. 2, 2 KB 18 november 1996 (uittreksel art. 4) -- 10. Rechtsleer -- C. Overige bepalingen -- CAO nr. 32bis NAR 7 juni 1985 - Rechten werknemers bij overgang onderneming -- K.B. nr. 38, 27 juli 1967 - Sociaal statuut der zelfstandigen -- Wet 26 juni 2002 - Sluiting van ondernemingen -- K.B. 27 november 1973 - Ondernemingsraden, economische en financiële inlichtingen, reglementering -- B. Vl. Reg. 18 maart 2011 - VDAB, herplaatsing -- V. Strafbepalingen -- K.B. nr. 22, 24 oktober 1934 - Wet beroepsuitoefeningsverbod -- Wet 8 juni 1867 - Sw. (uittreksel art. 489-490bis) -- VI. Transnationale bepalingen -- Verord. (EG) nr. 1346/2000 Raad 29 mei 2000 - Insolventieverordening -- Wet 16 juli 2004 - Wetboek IPR -- VII. Fiscale bepalingen (WCO) -- A. Wetboek van registratierechten -- K.B. nr. 64, 30 november 1939 - W.Reg. (Vlaamse versie) (uittreksel art. 161/1-162, 269/4, 281) -- B. Inkomstenbelastingen -- 1. Algemene inleiding -- 2. Artikel 48 WIB -- K.B. 10 april 1992 - WIB92 (uittreksel art. 48) -- 3. Artikel 48/1 WIB -- K.B. 10 april 1992 - WIB92 (uittreksel art. 1-2, 48/1) -- 4. Artikel 402 WIB -- K.B. 10 april 1992 - WIB92 (uittreksel art. 402) -- 5. Artikel 408 WIB -- K.B. 10 april 1992 - WIB92 (uittreksel art. 408) -- 6. KB 27 augustus 1993 -- K.B. 27 augustus 1993 - KB WIB92 -- C. BTW -- K.B. nr. 4, 29 december 1969 - BTW, teruggaven
Deze commentaar in de reeks Larcier Wet en Duiding - Economisch recht bespreekt onder andere de Faillissementswet en de Wet continuïteit ondernemingen, aangevuld met bepalingen i.v.m. strafrecht, sociaal recht, internationaal en fiscaal recht. De teksten zijn geselecteerd en voorzien van een grondige verhelderende commentaar door specialisten:  uitgebreide toelichting aan de hand van de pertinente rechtspraak, onmisbaar voor de interpretatie en toepassing, en rechtsleer. Bij intekening op de volledige achtdelige reeks Larcier Wet en Duiding - Economisch recht geniet u 20 % korting op de 8 delen, die automatisch worden toegestuurd bij verschijnen
Description based on publisher supplied metadata and other sources
Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries
Link Print version: Embrechts, Jacques Wet en Duiding Insolventie : Larcier,c2013 9782804446420
Subject Bankruptcy.
Conflict of laws-Bankruptcy.
Conflict of laws-Debtor and creditor
Electronic books
Alt Author Vanmeenen, Melissa
Verougstraete, Ivan
Cerfontaine, Jan
Aerts, Cathleen
Alofs, Elisabeth
Berckmans, Cedric
Bresseleers, Margareta
Clijmans, Caroline
Daelman, Joëlle
Record:   Prev Next