Record:   Prev Next
Author Antwerp (Belgium)
Title Ordonnantie Albertine op de policie ende administratie vande goederen ende inne-komen der stadt Antwerpen ende het ghene daer af dependeert vermeerdert met de additien ende veranderinghen op de selve ghevolght den XXIV. januarij MDCXXI, ende het reglement provisioneel ende additioneel tot de selve ordonnantie Albertine op den XII december, MDCLIII ... [electronic resource] :
Imprint t' Antwerpen : By Petrus Jouret ..., 1720
Descript [8], 104 p. ; 21 cm
Note "Mitsgaders oock het reglement politiick vanden XXIII october MDCLIX."
Reproduction of original from Kress Library of Business and Economics, Harvard University
Goldsmiths'-Kress no. 05898.58
OCLC, 20884761
s2005 miunns Electronic reproduction. Farmington Hills, Mich. : Thomson Gale, 2005. Available via the World Wide Web. Access limited to licensing agreements
MOMW
Subject Finance, Public -- Early works to 1800. -- Law and legislation -- Belgium -- Antwerp
Antwerp (Belgium) -- Early works to 1800. -- Politics and government
Alt Author Netherlands
Record:   Prev Next