Record:   Prev Next
Author Gielen, Patrick
Title Duiding Deontologie Juridische beroepen : Gerechtsdeurwaarders
Imprint : Uitgeverij Larcier, 2015
©2015
book jacket
Descript 1 online resource (457 pages)
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
Series Larcier Duiding
Larcier Duiding
Note Intro -- Cover -- Titel -- Copyright -- Voorwoord van de editors -- Voorwoord -- Editors -- Auteurs -- Gebruiksaanwijzing -- I. Nieuw statuut -- Wet 10 oktober 1967 - Ger.W. (uittreksel art. 509-518) -- K.B. 2 april 2014 - Gerechtsdeurwaarders, statuut -- II. Deontologie -- Wet 10 oktober 1967 - Ger.W. (uittreksel art. 519-525, 529-530) -- Code - Code van gedragsregels -- III. Tucht -- Wet 10 oktober 1967 - Ger.W. (uittreksel art. 148, 533-555quater, 610, 1387) -- Vademecum 17 december 2014 - Gerechtsdeurwaarders, vademecum tuchtrechtelijk onderzoek -- IV. Strafwetboek en Wetboek van Strafvordering -- Wet 8 juni 1867 - Sw. (uittreksel art. 147-159, 194-197, 208, 227-227bis, 232-234, 236, 240-243, 245-247, 252, 254-257, 259bis-262, 458-458bis, 491, 496) -- Wet 17 november 1808 - Sv. (uittreksel art. 29) -- V. Reglementen -- Regl. 6 november 2013 - Witwassen van geld en financiering van terrorisme, reglement Nationale Kamer Gerechtsdeurwaarders -- Regl. 17 december 2014 - Gerechtsdeurwaarders, permanente vorming -- Regl. 17 december 2014 - Overgangsreglement met betrekking tot de derdenrekeningen -- Huish. Regl. 17 december 2014 - Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders, huishoudelijk reglement -- VI. Jaarverslag NK
In een handig naslagwerk  bespreekt het boek de deontologische code van de gerehtsdeurwaarders De (vaak artikelsgewijze) commentaren  waarbij geput wordt uit rechtspraak en rechtsleer zijn geschreven door specialisten inzake de deontologie van gerechtsdeurwaarders
Description based on publisher supplied metadata and other sources
Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries
Link Print version: Gielen, Patrick Duiding Deontologie Juridische beroepen: Gerechtsdeurwaarders : Uitgeverij Larcier,c2015 9782804476298
Subject Professional ethics.
Criminal procedure.
Criminal law.
Duty.
Ethics
Electronic books
Alt Author Lombardi, Pascal
Nelissen, Bert
Record:   Prev Next