Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next
Save   Year Entries
Kānotā, Mohanasiṃha : Ethnology Library; PRINTED  c2002 1
Kanoulas, Evangelos : 中央研究院; 電子書  2014 1
Kanoun, Karama   2
Kanoun, Olfa   3
Kanouse, David E   9
Kanouté, Fasal : Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE  2018 1
Kanov, Jason M : 中央研究院; 電子書    1
Kanoveĭ, V. G. (Vladimir Grigorʹevich)   6
Kanovei, Vladimir : Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE  2013 1
Kanovitz, Jacqueline R : 人文社會聯圖; PRINTED  2010 1
Kanovský, Martin : Ethnology Library; PRINTED  2003 1
Kanowitz, Leo : Chinese Lit.&Phi. Lib.; PRINTED  c1969 1
Kanowski, Peter   2
Kanoy, Korrel   2
Kanpol, Barry   4
Kanpp, Andria S : Euro-Am Studies Lib; PRINTED  1991 1
Kānprachum Pračham Pī thāng Mānutsayawitthayā (2nd : 2003 : Thailand) : CAPAS Library; PRINTED  2004 1
Kānprachum Wichākān M̄ưang læ Chumchon Borān nai Phāk Tawanʻōkchīangn̄ưa (1986 : Khonk̄æn, Thailand) : Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  1986 1
Kanpur Topological Conference (1968) : Mathematics Library; PRINTED  c1971 1
Kanpurwala, Tasneem Yunus : 中央研究院; 電子書    1
Kanrar, Sukhendu, / author : 中央研究院; COMPUTER FILE  2018 1
Kanrotfai haeng Prathet Thai   2
Kans, Aaron, / author : 中央研究院; COMPUTER FILE  2019 1
Kānsad̄æng Sinlapa Khr̄ưangpan Dinphao (3rd : 1984 : Mahāwitthayālai Sinlapāk̨̄on) : Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  1984 1
Kānsad̄æng Sinlapa Khr̄ưangpan Dinphao h̄æng Chāt (4th : 1990 : Mahāwitthayālai Sinlapāk̨ōn) : Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  1990 1
Kānsad̄æng Sinlapa Khr̄ưangpan Dinphao h̄æng Chāt (5th : 1991 : Mahāwitthayālai Sinlapāk̨ōn) : Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  1991 1
Kānsad̄æng Sinlapa Khr̄ưangpan Dinphao h̄æng Chāt (7th : 1994 : Mahāwitthayālai Sinlapāk̨ōn) : Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  1994 1
Kansai Daigaku. Society for Cultural Action in East Asia : 人社中心期刊區, Chinese Lit.&Phi. Lib., Fu Ssu-Nien Library ; JOURNAL  2010- 1
Kansai Gaikokugo Daigaku. Kokusai Bunka Kenkyūjo : Ethnology Library, Fu Ssu-Nien Library ; PRINTED  1974- 1
Kansai Keizai Kenkyū Sentā : Euro-Am Studies Lib, Modern History Library ; PRINTED  1975 1
Kansai Keizai Rengōkai   2
Kansakar, Tej R., / editor : 人文社會聯圖; PRINTED  2003 1
Kansaku, Kenji,   2
Kānsammanā thāng Wichākān r̄ưang Phiphitthaphan Th̨̄ongthin nai Prathēt Thai (1996 : Mahāwitthayālai Sinlapāk̨̄on) : CAPAS Library; PRINTED  1997 1
Kānsammanā thāng Wichākān r̄ưang Sathānaphāp kh̨̄ong Khwāmrū Dān Bōrānnakhadī kh̨̄ong Prathēt Thai nai 15 Pī thī Phānmā (1995 : Sūn Mānutsayawitthayā Sirinth̨̄on, Mahāwitthayālai Sinlapāk̨̄on) : CAPAS Library; PRINTED  1995 1
Kānsammanā thāng Wichākān r̄ưang "Watthanatham M̄ưang: Chumchon M̄ưang læ Kānplīanpl̄æng nai Krung Thēp-- l̄æ Parimonthon" (1994 : Ratchaburi, Thailand) : CAPAS Library; PRINTED  1994 1
Kānsammanā wichākān Lum Nam Khōng: wikrit kānphatthanā læ thāngʻ̨ōk (2006 : Nong Khai, Thailand) : 中央研究院; MAP  2006 1
Kānsammanā Wichākān Lumnam Khōng Wikrit Kānphatthanā læ Thāngʻ̨ōk (2006 : Nong Khai, Thailand) : CAPAS Library; PRINTED  2006 1
Kānsammanā Wichākān Nānāchāt thāng Prawattisāt Chalœ̄m Phrakiāt rưāng Ayutthayā kap Ēchiā (1999 : Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n, Thailand) : 人文社會聯圖; PRINTED  2001 1
Kānsammanā Wichākān r̄ưang "30 Pī Khwāmsamphan Thai-Čhīn, 600 Pī Sam P̨ō Kong/Čh̄œng H̄œ kap ʻAyutthayā læ ʻUsākhanē" (2005 : Bangkok, Thailand) : CAPAS Library; PRINTED  2006 1
Kānsamrūat kānyāithin kh̨ōng prachāk̨ōn khāo sū Čhangwat Chīang Mai, Ph̨ō. S̨ō = Survey of migration into Chiang Mai Province / 1986 (DLC)sn 95043113 (OCoLC)28608600 : CAPAS Lib. Statistics Rm; PRINTED    1
Kansara, N. M. (Narayan Manilal) : Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  1995 1
Kansas Academy of Science.   3
Kansas Academy of Science. Meeting   2
Kansas City International Trade Club : Euro-Am Studies Lib; PRINTED  1986 1
Kansas Conference on Health and Its Determinants (1998 : Wichita, Kan.) : RCHSS Library, 人文社會聯圖 ; PRINTED  2000 1
Kansas Conference on Medieval French Literature : Lawrence, Kansas : 1970 : Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  1972 1
  Kansas, Dave -- See also 堪薩斯 (Kansas, Dave)   1
Kansas Entomological Society : Life Sci. LIB; COMPUTER FILE  1928- 1
Kansas Geological Survey : Statistics Sci. Lib.; PRINTED  1970 1
Result Page   Prev Next