AUTHORS (1-2 of 2)
Kersseboom, Willem, 1691-1771
1
 

Kort bewys, dat op de afstervinge, voorgevallen in een klein getal persoonen van zeekeren ouderdom, geensins een generale reegel van leevenskracht voor andere te fundeeren is hier is bygevoegd een tafel of richtsnoer, naar welke, in proportie van den ordinaris intrest der obligatien, in gereed geld te vinden is de juste koopprys, dewelke moet betaald werden eens, om den kooper geduurende zyn leeven, in proeveniershuizen of diergelyke, zonder schaade of voordeel de kost te konnen geeven.
Kersseboom, Willem, 1691-1771
[Hague : s.n.], 1738
1738
電子書

Location: 中央研究院
2
 

Proeven van politique rekenkunde, vervat in drie verhandelingen
Kersseboom, Willem, 1691-1771
'sGravenhage : J. van den Bergh, 1748
1748
電子書

Location: 中央研究院