AUTHORS (1-2 of 2)
Plate, W. J. M.,
1
 

De algemeene verordeningen houdende regeling van het rechtswezen in het gouvernement Sumatra's Westkust
Dutch East Indies. Laws, Statutes, etc
Padang : Winkel Maatschappij voorheen Paul Bäumer & co., 1911
 
1911
PRINTED

Location: The Archives of ITH
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 The Archives of ITH  T2 17608 Mb1    LIB USE ONLY    30600030146691(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
2
 

Het Reglement op de strafvordering of het Reglement op de strafvordering voor de Raden van Justitie op Java en het Hoog-Gerechtshof van Nederlandsch-Indië, en het Inlandsch Reglement of het Reglement op de uitoefening der politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de inlanders en de daarmede gelijkgestelde personen op Java en madoera, zooals die Reglementen luiden na de tot heden daarin aangebrachte wijzigingen
Plate, W. J. M
Weltevreden : N. V. Boekhandel Visser & co., 1921
 
1921
PRINTED

Location: The Archives of ITH
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 The Archives of ITH  T2 17508 M15    LIB USE ONLY    30600030146519(已移回國立中央圖書館臺灣分館)