Record 2 of 2
Record:   Prev Next
Author Plate, W. J. M
Title Het Reglement op de strafvordering of het Reglement op de strafvordering voor de Raden van Justitie op Java en het Hoog-Gerechtshof van Nederlandsch-Indië, en het Inlandsch Reglement of het Reglement op de uitoefening der politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de inlanders en de daarmede gelijkgestelde personen op Java en madoera, zooals die Reglementen luiden na de tot heden daarin aangebrachte wijzigingen / bew. door W. J. M. Plate
Imprint Weltevreden : N. V. Boekhandel Visser & co., 1921
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 The Archives of ITH  T2 17508 M15    LIB USE ONLY    30600030146519(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
Record 2 of 2
Record:   Prev Next