Library of Academia Sinica


  Request Verification

Requesting Het Reglement op de strafvordering of het Reglement op de strafvordering voor de Raden van Justitie op Java en het Hoog-Gerechtshof van Nederlandsch-Indië, en het Inlandsch Reglement of het Reglement op de uitoefening der politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de inlanders en de daarmede gelijkgestelde personen op Java en madoera, zooals die Reglementen luiden na de tot heden daarin aangebrachte wijzigingen / bew. door W. J. M. Plate

Requesting Het Reglement op de strafvordering of het Reglement op de strafvordering voor de Raden van Justitie op Java en het Hoog-Gerechtshof van Nederlandsch-Indië, en het Inlandsch Reglement of het Reglement op de uitoefening der politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de inlanders en de daarmede gelijkgestelde personen op Java en madoera, zooals die Reglementen luiden na de tot heden daarin aangebrachte wijzigingen / bew. door W. J. M. Plate
Please enter the following information:
For example, type "Jane Smith" and then press the RETURN key.
例如, 輸入 "A123456789", 然後按 RETURN 鍵.

Start Over


This site best viewed with IE7.0、FireFox2.0、Safari3.1.1、Opera9.27 @1024*768