Record:   Prev Next
Author Maslowski, Nicolas
Title Jak studovat aktéra a sociální změnu z perspektivy historické sociologie
Imprint Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2017
©2017
book jacket
Descript 1 online resource (261 pages)
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
Note Obálka -- Obsah -- Historická sociologie jako pragmatický program -- První část: Identita a státní doktrína v procesu sociální změny -- Státní aktér a proces modernizace. Případ francouzského ekonomického myšlení -- Neporozumění státní doktríny aneb Fáma jako faktor sociální změny. Měnová reforma v roce 1953 -- Kolektivní identita v proměnách času. Americká výjimečnost -- Druhá část: Konverze sociálních identit v procesu modernizací v 19. a 20. století -- Šlechtický aktér v procesu vzniku moderní národní identity. Proměny úlohy rodu Harrachů v rámci tvořící se národní společnosti v Čechách v 19. století -- Mezi monarchií a totalitními režimy. Šlechtic ve víru dějin střední Evropy -- Třetí část: Konstrukce a rekonstrukce identit po geopolitických změnách -- Kulturní instituce jako historický aktér. Národní divadlo v Praze v době nastupujícího nacismu a německé okupace -- Průzkum sociální změny prostřednictvím analýzy každodennosti. Případová studie procesu znovuosídlení po druhé světové válce na Děčínsku -- Role identity v adaptaci aktérů k sociální změně. Případ návratu pobělohorských exulantů po roce 1945 -- Odcizeni v procesu rekonstrukce národních identit. Analýza reprezentací Čechů a Slováků po roce 1989 -- Čtvrtá část: Intelektuálské projekty sociální změny -- Sociální demokracie jako aktér historické změny. Revizionistický model Bernsteina -- Teoretik sociální změny jako aktér. Úloha intelektuála, Cornelius Castoriadis -- Na koho se nedostalo. Místo epilogu -- Přílohy -- Prameny -- Bibliografie -- Abstract. How Can Actors and Social Change Be Studied From A Historical-Sociological Perspective? -- O autorech
Description based on publisher supplied metadata and other sources
Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries
Link Print version: Maslowski, Nicolas Jak studovat aktéra a sociální změnu z perspektivy historické sociologie Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press,c2017 9788024634388
Subject Historical sociology-Methodology
Electronic books
Alt Author Šalanda, Bohuslav
Record:   Prev Next