Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next
Save   Year Entries
Takenaka, Toshiko   5
Takeno, Junichi : 中央研究院; 電子書  2012 1
Takeno, T. (Tadao), 1937- : Atom & Molecular Lib., Physics Library ; PRINTED  1988 1
Takeno, Tadao : Physics Library; PRINTED  c1995 1
Takenob, Y. : The Archives of ITH; PRINTED  1918- 1
Takenobu, Y : Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  1928 1
Takenobu, Yoshitaro, 1863-1930 : The Archives of ITH; PRINTED  1942 1
Takenoshita, Seiichi, / editor : 中央研究院; COMPUTER FILE  2021 1
Takenouchi, Shelcie : Department of Information Technology Services; PRINTED    1
Takenouchi, Toshio : Modern History Library; PRINTED  1963 1
Takens, Floris   9
Takens, R. J : RCHSS Library; PRINTED  c1990 1
Takeo, Minoru : Earth Science Library; PRINTED  c2006 1
Takeoka, Gary R : Life Sci. LIB; 電子書  c2011 1
Takeoka, Norio : 中央研究院; 電子書    1
Takes, Frank W.,   2
Takesaki, Masamichi   4
Takesaki, Masamichi, 1933-   12
Takeshi, Abe : Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE  2000 1
Takeshi Funahashi   2
Takeshi, Ishida : 人文社會聯圖; PRINTED  c1986 1
Takeshi, Nakagawa, 1944- : RCHSS Library, 人文社會聯圖 ; PRINTED  2005 1
Takeshima, Hiroyuki, / editor : 中央研究院; COMPUTER FILE  2016 1
Takeshita, Chikako : Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE  2011 1
Takeshita, Chikako, 1963- : 人文社會聯圖; PRINTED  c2012 1
Takeshita, Eliana Mitsue, / editor : 中央研究院; COMPUTER FILE  2019 1
Takeshita, John Y. : Economics Library, Ethnology Library, Modern History Library, 人文社會聯圖 ; PRINTED  1969 1
Takeshita, Junji, / editor : 中央研究院; COMPUTER FILE  2020 1
Takeshita, Ken : Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE  2013 1
Takeshita, Masataka, 1948- : Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  1987 1
Takeshita, Ryan Akira : Department of Information Technology Services; PRINTED    1
Taket, A. R. (Ann R.)   2
Taket, Ann   2
Taketa, Kenshi : 中央研究院; 電子書    1
Taketani, Etsuko, 1960- : Euro-Am Studies Lib; PRINTED  c2003 1
Taketani, Makoto   2
Taketomi, Tametsugu : Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE  2008 1
Taketomo, T. : The Archives of ITH; PRINTED  1929 1
Taketomo, Torao : Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  1935 1
Takeuchi, Ai : 中央研究院; 電子書    1
Takeuchi, Atsushi,   2
Takeuchi, David T : Ethnology Library; PRINTED  2003 1
Takeuchi-Demirci, Aiko,   2
Takeuchi, E. (Esther) : 中央研究院; 電子書  c2007 1
Takeuchi, Hiroki.   3
Takeuchi, Hirotaka   3
Takeuchi, Hirottaka   2
Takeuchi, Hitoshi, 1920-2004 : Earth Science Library; PRINTED  1970 1
Takeuchi, Ikuo : Economics Library; PRINTED  1992 1
Takeuchi, Jōzen, 1945- : Ethnology Library; PRINTED  c1991 1
Result Page   Prev Next