LEADER 00000cam 2200289Ia 450 
001  ocm24151660 
003  OCoLC 
005  20040911075837.0 
006  m  |  j |    
007  cr||n||||||||n 
008  910730s1765  sw   s   000 0 swe d 
040  TXA|cGKS|dOCL|dThomson Gale 
043  e-sw--- 
100 1 Tholander, Erik,|d18th cent 
245 10 Calculation som utwisar, huru det wore mögeligit, at med 
    et wisst capital, hwarå man förskaffade sig stats-
    contoirets en eller flere obligationer, kunna under faveur
    af lån utur banquen til sju ottondedelar|bsamt emot 
    underpant af desse obligationer, winna en mägta betydelig 
    summa til in emot 200 procent, i fall slike banco-lån än 
    ytterligare stodo at erhålla.|h[electronic resource] : 
260  Stockholm :|bTryckt hos Lorens L. Grefing,|c1765 
300  20 p 
500  Attributed to Erik Tholander--Cf. NUC pre-1956 
500  Reproduction of original from Kress Library of Business 
    and Economics, Harvard University 
500  Goldsmiths'-Kress no. 10128.21 
510 4 OCLC,|c24151660 
533  |7s2005  miunns|aElectronic reproduction.|bFarmington 
    Hills, Mich. :|cThomson Gale,|d2005.|nAvailable via the 
    World Wide Web.|nAccess limited to licensing agreements 
590  MOMW 
650 0 Banks and banking|zSweden 
650 0 Loans|zSweden 
650 0 Credit|zSweden 
650 0 Speculation|zSweden 
856 40 |uhttp://galenet.galegroup.com/servlet/MOME?af=RN&
    ae=U109911023&srchtp=a&ste=14&locID=twnsc183|zeBook(MOMW)