Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next
Save   Year Entries
Trun, Nancy : Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE  2003 1
Trun, Nancy Jo. : 應用科學研究中心圖書室; PRINTED  c2004 1
Truna, Dody S. : CAPAS Library; PRINTED  1992 1
Truncale, Joseph P : Department of Information Technology Services; PRINTED    1
Truncer, James, 1959- : Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  2004 1
Trundle, Catherine   8
Trundle, Eugene : Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE  2007 1
Trundle, John   4
Trundle, Kathy Cabe, / editor : 中央研究院; 電子書  2015 1
Trundle, Matthew   3
Trundle, Matthew, 1965-   4
Trundle, Robert C., 1943-   2
Truner, Bryan S. : RCHSS Library, Euro-Am Studies Lib ; PRINTED  1997 1
Trunfio, Paolo   2
Trung, Hua Chon : Astronomy Library; PRINTED  c1995 1
Trung, Ngo Viet, / editor : Mathematics Library; PRINTED  2018 1
Trung, Nguyen Duc, / editor : 中央研究院; COMPUTER FILE  2019 1
Trung, Pham Huy : 中央研究院; PRINTED    1
Trung tam bao ton di tich co do hue : Chinese Lit.&Phi. Lib.; PRINTED  2005 1
Trung tam khoa hoc xa hoi va nhan van quoc gia Vien triet hoc : Chinese Lit.&Phi. Lib.; PRINTED  2002 1
Trung tâm khoa học xã ḥôi và nhân văn qúôc gia (Vietnam) : Fu Ssu-Nien Library; PRINTED  1995 1
Trung tâm khoa học xã ḥôi và nhân văn qu´ôc gia (Vietnam)   3
Trung tâm lưu trữ Quốc gia I (Vietnam), / issuing body : Chinese Lit.&Phi. Lib.; PRINTED  2016 1
Trung tâm nghiên cưú gi´ơi, gia đình và môi trừơng trong phát trỉên (Vietnam) : CAPAS Library; PRINTED  2002 1
Trung tam nghien cuu Han Nom (Ho Chi Minh City, Vietnam) : Modern History Library; PRINTED  1991 1
Trung tâm thông tin khoa hoc lao dông và xă hôi (Vietnam) : CAPAS Library; PRINTED    1
Trung Tam Van Hoa Ngon Ngu Dong Tay (Vietnam) : Chinese Lit.&Phi. Lib.; PRINTED  2005 1
Trung Viet, Nguyen, / editor : 中央研究院; COMPUTER FILE  2020 1
Trungpa, Chogyam, 1939-   8
Trungpa, Chögyam, 1939-1987   8
Trungpa, Chogyam, Trnngpa Tulku, 1939-   2
Truninger, Monica,   2
Trunk, Alexander : 人文社會聯圖; PRINTED  c2010 1
Trunk, Barry, 1953- : Euro-Am Studies Lib; PRINTED  c1993 1
Trunk, Carsten : 中央研究院; 電子書  2010 1
Trunk, Isaiah, / author : 人文社會聯圖; PRINTED  1996 1
Trunk, Marcus J : Life Sci. LIB; 電子書  2006 1
Trunk, Yehiel Yeshaia : Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE  2007 1
Trunkey, Donald D   3
Trunz, Erich : 人文社會聯圖; PRINTED  1972 1
Trunzo, Danielle Nichole : 中央研究院; PRINTED    1
Truog, Robert   2
Truog, Robert D : Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE  2011 1
Truöl, W. (Werner), 1963- : Mathematics Library; PRINTED  1992 1
Truong, An Quoc| : 人文社會聯圖; PRINTED  2014 1
Truong, Anthony : 中央研究院; PRINTED    1
Truong, Ba Can : Modern History Library; PRINTED  1991 1
Truong, Bao Quoc : 中央研究院; PRINTED    1
Truong Chinh, 1907-1988 : CAPAS Library; PRINTED  1994 1
Truong Chinh, 1918- : Chinese Lit.&Phi. Lib.; PRINTED  1997 1
Result Page   Prev Next