Record:   Prev Next
Author Lê, Xuân Dịêm
Title Văn hóa Óc Eo : nh̃ưng khám phá m´ơi / Lê Xuân Dịêm, Đào Linh Côn, Võ Sĩ Kh̉ai
Imprint Hà Ṇôi : Khoa học xã ḥôi, 1995
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Fu Ssu-Nien WTN LANG BK  DS554.98.F85 L433 1995    AVAILABLE    30530000619296
Descript 472 p., [64] p. of plates : ill. (some col.), maps ; 24 cm
Note At head of title: Trung tâm khoa học xã ḥôi và nhân văn qu´ôc gia, Vịên khoa học xã ḥôi tại Thành ph´ô H̀ô Chí Minh
Includes bibliographical references (p. 452-472)
Subject Funan (Kingdom) -- Civilization
Funan (Kingdom) -- Antiquities
Alt Author Đào, Linh Côn
Võ, Sĩ Kh̉ai
Vịên khoa học xã ḥôi tại Thành ph´ô H̀ô Chí Minh
Alt Title English title on p. 4 of cover: Oc Eo culture
Record:   Prev Next